กระทรวงแรงงาน, สปส., ตม., สธ., และ กอ.รมน. เข้าตรวจชมการทำงาน

กระทรวงแรงงาน, สปส., ตม., สธ., และ กอ.รมน. เข้าตรวจชมการทำงาน

  • ป้องกันการค้ามนุษย์

สนง. แรงงาน จว.ปทุมธานี, สนง. ประกันสังคม จว. ปทุมธานี, กระทรวงสาธารณสุข จว.ปทุมธานี, สนง.ตรวจคนเข้าเมือง, ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ จว. ปทุมธานี, และ กอ.รมน จว.ปทุมธานี ได้เข้ามาเยี่ยมชมตรวจดูการทำงานของ บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด เกี่ยวกับสวัสดิการคุณภาพชีวิตของพนักงาน และ ตรวจสอบเอกสารของพนักงานต่างชาติ

จากการตรวจสอบพบพนักงานของเรา มีใบอนุญาติทำงานถูกต้องทุกคน และ ได้ให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับเอกสารของพนักงานต่างชาติของเรา รวมทั้งการการจ้างพนักงานใหม่ และ การติดต่อสถานฑูตในช่วงนี้ อีกทั้งยังตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆของเรา ทางบริษัทจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

หน่วยงานต่างๆยังร่วมสอบถามเกี่ยวกับ มาตรการควบคุมป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ภายในสถานประกอบการของเรา ทางบริษัทจึงได้นำคณะหน่วยงานราชการ เข้าเดินเยี่ยมชมฝ่ายผลิต และ ด่านคัดกรองก่อนเข้าบริเวณโรงงาน

เพื่อแสดงให้เห็นถึงการคัดกรอง และ ตรวจสอบ อีกทั้งแสดงให้เห็นว่าพนักงานของ บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ครบสองเข็มเรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่หน่วยงานต่างๆ และ คู่ค้าของบริษัท อีกทั้งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนภายรอบของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published.