ครอบครัวแลนด์บริดจ์ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบสองเข็มทุกคน 100% เรียบร้อย

บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานและครอบครัวบุคลากร ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือน กรกฎาคม 2564 จนถึงเดือน ตุลาคม 2564 จนวันนี้พนักงานของบริษัทเข้ารับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครบสองเข็มทุกคนคิดเป็น 100% ของบุคลากรทั้งหมด เรามุ่งเน้นให้บริษัทเป็นสถานที่ปลอดภัยต่อการทำงานโดยปลอดเชื้อโควิด-19 อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่ครอบครัวพนักงานอีกด้วย เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่พนักงานและคนรอบตัว

Read More

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานใหญ่

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ได้ร่วมกับ บริษัท ซี อี เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)

Read More

บริษัท แลนด์ บริดจ์ ร่วมกับ ชุมชนอุสาหะ ทำความสะอาดทางระบายน้ำเตรียมรับมือหน้าฝน

เนื่องจากในช่วงนี้มีแนวโน้มว่าปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มมากขึ้น และ ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองจะสูงขึ้นจากการปล่อยน้ำออกจากเขื่อน บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ได้ให้ความร่วมมือกับผู้นำชุมชน และ ชาวบ้านชุมชนอุสาหะ ทำการเตรียมรับมือน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น และ แก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน โดยการทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะ ตัดหญ้าและวัชพืช รวมทั้งลอกท่อและทางระบายน้ำในชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับพายุฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ ระหว่างการดำเนินการแม้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะผ่านการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ 2 เข็มมาแล้ว

Read More

นำพนักงานและครอบครัวเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกครบ 100%

บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด นำทัพพนักงานและครอบครัวบุคลากร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือน กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 พนักงานของบริษัทเข้ารับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครบทุกคน 100% ของบุคลากรทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่ครอบครัวพนักงานอีกด้วย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พนักงานและคนใกล้ตัว บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

Read More

ทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ให้พนักงานทุกคน

บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ได้ร่วมกับ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี จัดบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่พนักงานของบริษัททุกคน เพื่อยกระดับการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานในบริษัท หลังจากผลการทดสอบออกมา โดยโรงพยาบาลยืนยันว่าไม่มีพนักงานคนใดของบริษัทติดเชื้อ และ บริษัทจะยกระดับมาตรการป้องกันให้สูงที่สุด เพื่อความปลอดภัยและไว้วางใจของพนักงานทุกคน

Read More

Landbridge Khaoyai Outing 2019

บรรยกาศงานจัดเลี้ยงพนักงานประจำปี “Landbridge Khaoyai Outing 2019” ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อสร้างความสามัคคีและความสนิทสนมกันระหว่างพนักงานทุกแผนก รวมทั้งผ่อนคลายจากการทำงาน รวมทั้งแทนคำขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทำงานกันอย่างหนักมาตลอดปี 2019 นี้ ทางบริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงพนักงานประจำปี

Read More

Landbridge Suphan Buri Outing 2019

บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ได้จัดทริปร่วมทำบุญกับพนักงานทุกคน โดยการพาพนักงานไปร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดทับกระดาน อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี ภาพบรรยกาศงานทัวร์บุญระหว่างวันที่ 3-4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างเสริมกำลังใจ และ เป็นการร่วมสร้างบุญบารมีสำหรับพนักงานของเราที่นับถือศาสนาพุทธ งานทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้หลังจากได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมกับฟังธรรมเทศนาและรับพรจากพระสงฆ์

Read More