ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประจำเดือนมกราคมให้พนักงานทุกคน

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประจำเดือนมกราคมให้พนักงานทุกคน

บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ได้จัดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test โดยนำเข้ามาจากบริษัท ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. ซึ่งผ่านการได้รับอนุญาตให้ผลิต/นำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและสามารถใช้ได้โดยบุคคลทั่วไป

ขณะนี้พนักงานของ บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มทุกคน หรือ สามารถคิดเป็น 100% ของพนักงานทั้งหมด โดยพนักงานของเรามากกว่า 75% ได้เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 3 (Booster Dose) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวัคซีนที่ได้รับนั้นได้แก่ Corminaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca)

Leave a Reply

Your email address will not be published.