ทำบุญประจำปี ต้อนรับปีใหม่ 2022

บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ได้จัดงานทุกบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานของบริษัททุกคน อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อปีใหม่ 2022 ที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ โดยได้เริ่มจัดกิจกรรมทำบุญตลอดช่วงเช้า ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมแรงจากพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี โดยมีการจัดทำบุญทั้งตามพิธีของศาสนาพุทธโดยการนิมิตน์พระสงฆ์ 9 รูปมาสวดมนต์ ทางบริษัทได้ร่วมกับพนักงานทุกท่านทำการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ อีกทั้งยังมีการจัดใส่บาตรอาหารแห้ง และ ร่วมกันทำบุญตามพิธีของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พนักงานนับถือ เพื่อเป็นการสร้างเสริมกำลังใจและเพื่อการเดินทางกลับบ้านที่ลอยภัยช่วงนี้ใหม่นี้

Read More

กระทรวงแรงงาน, สปส., ตม., สธ., และ กอ.รมน. เข้าตรวจชมการทำงาน

สนง. แรงงาน จว.ปทุมธานี, สนง. ประกันสังคม จว. ปทุมธานี, กระทรวงสาธารณสุข จว.ปทุมธานี, สนง.ตรวจคนเข้าเมือง, ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ จว. ปทุมธานี, และ กอ.รมน จว.ปทุมธานี ได้เข้ามาเยี่ยมชมตรวจดูการทำงานของ บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด เกี่ยวกับสวัสดิการคุณภาพชีวิตของพนักงาน

Read More

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานใหญ่

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ได้ร่วมกับ บริษัท ซี อี เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)

Read More