ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานใหญ่

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานใหญ่

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ได้ร่วมกับ บริษัท ซี อี เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินการเข้าตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งแสง เสียง ความร้อน และ ฝุ่น บริเวณฝ่ายผลิต, คลังสินค้า, เตาอบ, และ สำนักงานในอานาเขตสำนักงานใหญ ของ บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวนี้ถือเป็นมาตรฐานของเราที่จัดขึ้นทุกๆปี

ฝ่ายตรวจสอบจาก บริษัท ซี อี เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) ได้ดำเนินการติดเครื่องวัดปริมาณฝุ่นที่ตัวบุคคลพนักงานฝ่ายผลิต, ตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน, วัดระดับแสง และ เสียงในสถานที่ทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของเรานั้นทำงานอยู่ภายใต้สภาวะที่ปลอดภัยต่อร่างกาย

โดยหลังจากการเข้าตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จะมีการตรวจสอบรายงานเพื่อใช้สำหรับอ้างอิงการวางแผนพัฒนาโรงงานในอนาคตต่อไป เพื่อพัฒนาความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตระหว่างการทำงานของครอบครัวแลนด์บรืดจ์ทุกท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.