ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2021

บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาล CGH สายไหม ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2021 ให้แก่พนักงานของบริษัททุกคน เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และ ตรวจดูสุขภาพของพนักงาน ว่าพร้อมต่อการปฎิบัติงานหรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับปีใหม่ 2022 ที่กำลังจะใกล้เข้ามาถึงนี้ การตรวจร่างกายเบื้องต้นประกอบไปด้วย การตรวจ X-ray ทรวงอก,

Read More