ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประจำเดือนตุลาคมให้พนักงานทุกคน

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประจำเดือนตุลาคมให้พนักงานทุกคน

บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ได้จัดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test โดยนำเข้ามาจากบริษัท SD Biosensor Inc. ซึ่งผ่านการได้รับอนุญาตให้ผลิต/นำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและสามารถใช้ได้โดยบุคคลทั่วไป

ถึงแม้พนักงานของบริษัทจะได้รับวัคซีนครบสองโดสทุกคน 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่บริษัทมิได้นิ่งนอนใจในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19ในกลุ่มพนักงาน โดยยังคงประเมิณความเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นการป้องกันการติดเชื้อในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และ เสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้พันธมิตร และ คู่ค้าของเรา รวมทั้งชุมชนโดยรอบ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทของเรานั้นจะดำเนินการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างดีที่สุด 

บริษัทได้ทำการจัดตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้แก่พนักงานทุกคนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ ได้ออกมาตรการใหม่เกี่ยวกับการรับสมัครพนักงาน โดยผู้สมัครต้องได้รับวัคซีนครบสองเข็มแล้ว และ จำเป็นต้องตรวจคัดกรองพนักงานใหม่ด้วยการ Swab หาเชื้อก่อนเริ่มปฏิบัติงานภายในอาณาเขตของบริษัท บริษัทของเราได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งเน้นในการป้องกันการติดเชื้อในสถานประกอบการ

2 thoughts on “ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประจำเดือนตุลาคมให้พนักงานทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published.