ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประจำเดือนพฤศจิกายนให้พนักงานทุกคน

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประจำเดือนพฤศจิกายนให้พนักงานทุกคน

บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ได้จัดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Method) โดยนำเข้ามาจากบริษัท Xiamen Jiqing Biomedical Technology Co, Ltd. ซึ่งผ่านการได้รับอนุญาตให้ผลิต/นำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและสามารถใช้ได้โดยบุคคลทั่วไป

เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อภายในสถานประกอบการ และ เสริมสร้างความมั่นใจระหว่างการปฏิบัติงานภายในโรงงาน ให้แก่พนักงานของ บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ทางบริษัทจึงได้จัดการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้พนักงานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังมีการแจกหน้ากากอนามัยให้พนักงาน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงการแพร่ระบาด ของไวรัส COVID-19 นอกจากมาตรการป้องกันเชิงรุก (Active Protection) ทางบริษัทยังปฎิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด ปทุมธานี อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำเรื่องการเว้นระยะห่าง และ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

Leave a Reply

Your email address will not be published.