บริษัท แลนด์ บริดจ์ ร่วมกับ ชุมชนอุสาหะ  ทำความสะอาดทางระบายน้ำเตรียมรับมือหน้าฝน

บริษัท แลนด์ บริดจ์ ร่วมกับ ชุมชนอุสาหะ ทำความสะอาดทางระบายน้ำเตรียมรับมือหน้าฝน

เนื่องจากในช่วงนี้มีแนวโน้มว่าปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มมากขึ้น และ ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองจะสูงขึ้นจากการปล่อยน้ำออกจากเขื่อน บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ได้ให้ความร่วมมือกับผู้นำชุมชน และ ชาวบ้านชุมชนอุสาหะ ทำการเตรียมรับมือน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น และ แก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน โดยการทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะ ตัดหญ้าและวัชพืช รวมทั้งลอกท่อและทางระบายน้ำในชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับพายุฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้

ระหว่างการดำเนินการแม้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะผ่านการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ 2 เข็มมาแล้ว บริษัทยังมีมาตรการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งกำชับเกี่ยวกับการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื่อไวรัส COVID-19 เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวพนักงานทุกคน และ ชาวบ้านภายในชุมชน

บริษัท มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมโครงการกับสมาชิกชุมชนอุสาหะทุกคนในครั้งนี้ และ พร้อมจะให้ความร่วมมือดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบโรงงาน รวมทั้งให้ความร่วมมือกับชาวบ้านในชุมชน

หมายเหตุ: บุคคลที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบพนักงานนั้นมิใช่พนักงานของบริษัทเป็นเพียงอาสาสมัครในชุมชนที่มาร่วมโครงการ การที่บุคคลดังกล่าวสวมหน้ากากอนามัยไม่ถูกต้องนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

Leave a Reply

Your email address will not be published.