นำพนักงานและครอบครัวเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกครบ 100%

นำพนักงานและครอบครัวเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกครบ 100%

บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด นำทัพพนักงานและครอบครัวบุคลากร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือน กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 พนักงานของบริษัทเข้ารับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครบทุกคน 100% ของบุคลากรทั้งหมด

นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่ครอบครัวพนักงานอีกด้วย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พนักงานและคนใกล้ตัว บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมทั้งยังเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรอบ และ สร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้บริษัทคู่ค้าทั้งหมดของเรา

วัคซีนที่พนักงานของบริษัทได้รับการฉีดสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบได้แก่ Oxford/AstraZeneca และ Sinopharm (BBIBP-CorV) ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองทั้งจาก องค์การอนามัยโลก และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว โดยวัคซีนแอสตราเซเนก้าได้ดำเนินการจองคิวให้พนักงานผ่านระบบหมอพร้อม และ ร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้พนักงานที่เหลือและครอบครัว

Leave a Reply

Your email address will not be published.