ทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ให้พนักงานทุกคน

บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ได้ร่วมกับ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี จัดบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่พนักงานของบริษัททุกคน เพื่อยกระดับการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานในบริษัท หลังจากผลการทดสอบออกมา โดยโรงพยาบาลยืนยันว่าไม่มีพนักงานคนใดของบริษัทติดเชื้อ และ บริษัทจะยกระดับมาตรการป้องกันให้สูงที่สุด เพื่อความปลอดภัยและไว้วางใจของพนักงานทุกคน

Read More