Landbridge Suphan Buri Outing 2019

บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ได้จัดทริปร่วมทำบุญกับพนักงานทุกคน โดยการพาพนักงานไปร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดทับกระดาน อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี ภาพบรรยกาศงานทัวร์บุญระหว่างวันที่ 3-4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างเสริมกำลังใจ และ เป็นการร่วมสร้างบุญบารมีสำหรับพนักงานของเราที่นับถือศาสนาพุทธ งานทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้หลังจากได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมกับฟังธรรมเทศนาและรับพรจากพระสงฆ์

Read More